Akademia Rozwoju Umiejętności – cz. 2 – Lewiatan Śląsk (online)

Cel edukacyjny:

  • Celem szkolenia jest utrwalenie podstawowych oraz nabycie średnio zaawansowanych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Uczestnicy szkolenia poznają średnio zaawansowane funkcje Excela oraz zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy. Celem szkolenia jest również podniesienie kwalifikacji zawodowych i szybkości pracy, jak także możliwość samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów oraz zwiększenie efektywności pracy z danymi.

Szukaj