Bran Book – identyfikacja wizerunku marki „SPOŁEM”

Usługa doradcza dla: „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Termin: sierpień 2023r.

Miejsce: Oświęcim

Cel usługi doradczej:

Cel biznesowy:

Stosuje wzorce zawarte w brand booCelem usługi jest stworzenie Brand Booka dla „Społem” PSS, który zagwarantuje spójność wizerunku i marki „Społem” w Oświęcimiu. Wytyczne marki, które dbają o spójność, zwiększają swoją wartość – wpływając na większe o 15% przychody w skali roku. Klienci „Społem” PSS w Oświęcimiu docenią spójny i logiczny sposób komunikowania marki. Profesjonalizm i dbałość o detale, wynikający ze stosowania Brand Booka – pokaże, że marce „SPOŁEM” można zaufać.

Cel edukacyjny:
  • Czym jest brand book i jakie elementy wchodzą w jego skład. 
  • Przykłady stosowania Brand Booka i czego z księgą znaku robić nie wolno.
  • Korzyści posiadania oraz stosowania zasad zawartych w Brand Booku.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Uczestnik usługi doradczej:

  • stosuje wzorce zawarte w brand booku
  • rozumie znaczenie spójnej komunikacji wizualnej marki
  • wykorzystuje brand booka do wszystkich planowanych akcji promocyjnych
  • wykorzystuje brand booka do prawidłowej komunikacji ceny
  • identyfikują synergię pomiędzy marką „Społem” a siecią sklepów „Bliski”
  • stosuje właściwy przekaz medialny w mediach społecznościowych
  • stosuje procedury wdrażające brand booka w „Społem”

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS & SPORT CONSULTING Jerzy Pohrebny

Szukaj