Negocjacje w biznesie – poziom zaawansowany

Szkolenie dla: Lewiatan Holding S.A. Termin: styczeń 2024r. Miejsce: Włocławek Cel szkolenia: Celem szkolenia jest spowodowanie, aby każdy z uczestników świadomie i skutecznie brał udział w całym procesie negocjacyjnym. Potrafił poprzez pełną i szybką analizę (biznesu i osoby) dopasować postawę i narzędzia – a poprzez to odpowiednio zamykać poszczególne etapy procesu negocjacyjnego. Uczestnik szkolenia nabierze pewności siebie w realizacji działań negocjacyjnych i otrzyma „wachlarz” możliwości do wykorzystania, aby zakończyć negocjacje opcją „wygrany-wygrana”. […]

Zarządzanie priorytetami i planowanie – „Akademia Rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Sales Sp. z o.o. Termin: wrzesień 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Usługa przygotowuje uczestników do realizowania planów, celów w działaniu organizacji, w tym wdrożenia zasad właściwego zarządzania czasem i zasad planowania oraz skutecznej oceny priorytetów i barier dotyczących działania przedsiębiorstwa. EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Świadomie zarządza sobą w czasie – planuje działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne […]

Matematyka Handlowa – finanse dla niefinansistów

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2 Termin: listopad 2023 r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy na temat struktur warunków handlowych oraz metod ich naliczania. Wskazanie najczęstszych pułapek w kalkulacjach cenowych oraz rozliczeniach z klientami. Identyfikacja elementów wpływających na rentowność firmy na kliencie czy na produkcie. Nabycie umiejętności wyliczania marży firmy na grupie klientów czy dla działu. Rozwinięcie umiejętności „myślenia marżą” – poprzez określenie jaki […]

Negocjacje biznesowe (B2B) – „Akademia Rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2 Termin: listopad 2023 r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Poznanie i wykorzystanie nowoczesnych i skutecznych technik oraz narzędzi wspierających sprzedaż, nabycie kompetencji samodzielnego, skutecznego prowadzenia negocjacji oraz świadome stosowanie technik negocjacyjnych w codziennej pracy.  EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Korzysta w praktyce podczas rozmów z poznanych narzędzi (w tym OBT i BATNA) oraz dopasowuje komunikację do rozmówcy (wg. Thomasa- Kilmana) Usprawnia […]

Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o.  Termin: listopad 2023 r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności menedżerów odpowiedzialnych za zespół w obszarze delegowania celów i zadań. Program ma na celu dostarczenie narzędzi i praktycznych wskazówek, które pomogą menadżerom efektywnie zarządzać zespołem. EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Deleguje zadania – pojmuje korzyści wynikające z delegowania Dobiera zadania do pracownika (poziomy gotowości) Wykorzystuje rozmowę planującą, monitorującą i podsumowującą do podniesienia efektywności   Zadaje pracownikowi właściwe pytania, […]

BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU NASTAWIONEGO NA SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Dział Księgowości Termin: listopad 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Profesjonalne budowanie silnej pozycji firmy/działu księgowości MS Services poprzez pozytywną komunikację, zaufanie wewnątrz zespołu Analiza i budowanie świadomości w pełni efektywnego zespołu osób w dziale księgowości Dopasowanie komunikacji i przekazu do rozmówców głównie wewnątrz firmy/zespołu Poprawa pewności siebie i motywacji uczestników w trakcie rozmów wewnątrz działu/firmy, dzięki wspieraniu się […]

Zarządzanie projektami

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o.  Termin: październik 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: przygotowanie pracowników przeprowadzających projekty oraz zmiany w firmie (lider projektu, grupa zadaniowa) do stosowania w praktyce wiedzy, umiejętności i zachowań podczas codziennej pracy np. od przygotowanie projektu, realizacji fazy podczas wprowadzania projektu/zmian oraz dbanie o realizację celów biznesowych. EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Definiuje zasady przygotowania projektu, dobiera efektywną grupę zadaniową i wyznacz warunki sukcesu […]

Umiejętności Sprzedaży 2.0 – „Akademia rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2 Termin: październik 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia efektywnych rozmów handlowych i doprowadzenia do pozytywnych transakcji. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą główne elementy procesu sprzedaży, kreatywne techniki sprzedaży oraz sposoby radzenia sobie z obiekcjami klientów. EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Analizuje potrzeby klientów w oparciu o pytania trójkąta „FOU” Diagnozuje […]

Standardy Obsługi Klienta – PRO NOVUM

Szkolenie dla: PRO NOVUM Sp. z o.o. – GR.1 i GR.2 Termin: wrzesień i październik 2023 r. Miejsce: Grójec Cel szkolenia: Podniesienie umiejętności stosowania technik komunikacyjnych niezbędnych w budowaniu relacji z klientem. Umiejętność zadawania pytań i stosowania języka korzyści. Stosowanie i wdrażanie profesjonalnego wizerunku sprzedawcy. Umiejętność stosowania technik do aktywnej do sprzedaży promowanych produktów. Umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach.  EFEKTY UCZENIA SIĘ (Oczekiwane zachowania po szkoleniu) Po szkoleniu uczestnik: Dopasowuje przekaz do rozmówcy opierając się na podejściu „góry lodowej”. […]

Standardy Obsługi Klienta – PHP Hamann Andrzej Walewski – LEWIATAN

Business Sport Consulting opinie referencje - Lewiatan

Szkolenie dla: „PHP HAMANN” Andrzej Walewski – LEWIATAN Termin: 22.06.2023r. Miejsce: Warszawa Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna  Efekty uczenia –  Standardy Obsługi Klienta: Wykorzystuje komunikacje jako narzędzie budowania relacji z klientem -komunikacja werbalna i niewerbalna Definiuje bariery komunikacyjne Rozumie rolę Sprzedawcy w obsłudze Klienta Zna i wykorzystuje system LEWIATAN BUSINESS do pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia […]