Funkcjonalność systemu komputerowego SIGMA GMFAK – szkolenie

Termin: 06.10.2022

Szkolenie dla Pracowników GS Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o.

Cel edukacyjny:

  • Uczestnicy szkolenia poznają funkcjonalność systemu SIGMA GMFAK

Efekty uczenia się

Uczestnik:

1. Rozróżnia i charakteryzuje wszystkie możliwe konfiguracje systemu.

2. Wykonuje operacje na kartotekach systemowych.

3. Tworzy arkusze zamówień, prowadzi ewidencję zwrotów.

4. Importuje i eksportuje faktury w systemie.

5. Monitoruje przy użyciu systemu zużycia surowców w oparciu o receptury i plan produkcji na dany dzień.

6. Monitoruje proces automatycznego księgowania dokumentów, inwentaryzacji.

7. Uzasadnia potrzebę tworzenia raportów, ułatwiających zarządzanie w Firmie – przygotowuje raporty najbardziej przydatne dla jego funkcji w firmie.

Szukaj