Gamatex Fashion Group AKADEMIA KOMPETENCJI SZYTYCH NA MIARĘ cz.1

Szkolenie przeprowadzone w listopadzie 2020 w Starem Bystrem.

Cele szkolenia:

  • Poznanie procesu komunikacji i jego znaczenie w przedsiębiorstwie modowym.
  • Umiejętne zastosowanie narzędzi i sposobów komunikacji w procesach wsparcia w sektorze modowym.
  • Poznanie barier w komunikacji i ich umiejętne pokonywanie w firmie odzieżowej.

Szukaj