Harmonogram czasu pracy dla sklepu spożywczego – Doradztwo

Termin: Grudzień 2021

Cel edukacyjny:

Celem usługi doradczej jest zmiana metodyki pracy w obrębie uporządkowania i informatyzacji procesu zarządzania czasem pracowników firmy – w taki sposób, aby czytelnie optymalizować czas i zasoby pracy.

Optymalizacja zasobów uprości proces układania harmonogramu pracy, co pozwoli odpowiednio zarządzać i eliminować pułapki czasowe i kosztowe.

UCZESTNIK Doradztwa:

  • Stosuje harmonogram systemowy – wersję elektroniczną – nie tworząc go ręcznie, a jedynie udostępniając go online wszystkim strukturom;
  • Organizuje, nadzoruje i kontroluje działania związane z przygotowaniem harmonogramu pracy dla sklepu;
  • Rozumie wyższość harmonogramu wykonanego systemowo i jest świadomy korzyści, jakie osiągnie Firma (w rozumieniu inne działy w Firmie: Kadry, Administracja).

Szukaj