Jak zwiększyć efektywność pracy serwisu sprzątającego? – doradztwo

Termin usługi: od 12.09.2022 do 16.09.2022

Cel biznesowy:

  • Celem usługi jest stworzenie check listy wszystkich działań porządkowych – która zapewni utrzymanie jakości sprzątania na odpowiednim poziomie i zwiększy efektywność działań serwisu sprzątającego – co pozwoli zmaksymalizować wydajność pracowników i wyeliminować chaos. Realizacja doradztwa wpłynie na komfort pracowników, który umożliwi osiągnięcie lepszej jakości pracy i zwiększy tempo jej wykonania, co w konsekwencji wpłynie na wzrost satysfakcji klientów odwiedzających sklep E. Leclerc w Nowym Targu o 5% w skali roku.

Cel edukacyjny:

  • Usługa przygotowuje uczestników do prawidłowego wykonywania czynności serwisowych, samodzielnej organizacji pracy na wszystkich stoiskach w sklepie.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

1. Stosuje czasowy cykl pracy, wynikający z opracowanego harmonogramu.

2. Stosuje wypracowane standardy pracy.

3. Określa priorytety serwisu w oparciu o kluczowe procedury obowiązujące w Sklepie.

4. Samo kontroluje czas wykonywanych czynności i ich powtarzalność.

5. Monitoruje i kontroluje standardy sprzątania, mając na uwadze poziom zadowolenia i satysfakcji Klienta.

Szukaj