Karta Oceny Sklepu – Doradztwo

Termin: listopad/grudzień 2021

Cel edukacyjny: Ujednolicenie parametrów oceny Sklepu, w celu bardziej efektywnego zarządzania siecią Sklepów Społem Zakopane.

UCZESTNIK DORADZTWA:

  • Organizuje, nadzoruje i kontroluje działania związane z codziennym funkcjonowaniem sklepu, według przygotowanej Karty Oceny Sklepu;
  • Definiuje kryteria oceny sklepu i we właściwy sposób komunikuje je personelowi sklepu;
  • Stosuje wytyczne Karty Oceny Sklepu;
  • Jest świadomy kryteriów oceny – wynikającej ze stosowania Karty Oceny Sklepu. 

Szukaj