Skuteczna komunikacja – „Akademia Rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2

Termin: wrzesień 2023r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

  • Jak skutecznie pracować wykorzystując zdolności komunikacyjne – opierając się na podejściu wg typów osobowości „Kolorów”
  • Diagnozowanie potrzebnych informacji poprzez zastosowanie technik aktywnego słuchania i skuteczną argumentację z nastawieniem na indywidualne korzyści
  • Umiejętność obrony swoich argumentów i tłumaczenie  idei/pomysłów – korzystając w praktyce z modelu LASER
  • Efektywne podejście i działanie w trudnych sytuacjach, zwracając uwagę i łącząc różnorodność interesów

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Dopasowuje przekaz do rozmówcy opierając się na podejściu wg typów osobowości („kolorów”)
  • Diagnozuje potrzebne informacje poprzez techniki aktywnego słuchania i argumentuje wg. struktury C-Z-K
  • Broni swoich argumentów i tłumaczy idee/pomysły korzystając w praktyce z modelu LASER
  • Działa efektywnie w trudnych sytuacjach zwracając uwagę i łącząc różnorodność interesów działu/firmy

Szkolenie przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj