Sprzedaż B2B z elementami negocjacji

Termin: październik 2022 r.

Cel edukacyjny: 

Zbudowanie świadomości etapów procesu negocjacyjnego, optymalne korzystanie z narzędzi (BATNA), stosowanie w praktyce technik i taktyk negocjacyjnych.

Efekty uczenia (oczekiwane zachowania po szkoleniu):

  1. Korzysta w praktyce podczas rozmów z poznanych narzędzi (w tym OBT i BATNA) oraz dopasowuje  komunikację do rozmówcy (wg. Thomasa-Kilmana)
  2. Usprawnia proces rozmów biznesowych i świadomie korzysta z technik negocjacyjnych
  3. Jest pewny siebie w realizacji działań negocjacyjnych  w tym znając rolę  impasu oraz wychodzenia z konfliktów
  4. Skutecznie zamyka negocjacje maksymalizując szanse i możliwości dla firmy/działu  korzystając z „argumentów siły”

Szukaj