Standardy Obsługi Klienta – PHP Hamann Andrzej Walewski – LEWIATAN

Szkolenie dla: „PHP HAMANN” Andrzej Walewski – LEWIATAN

Termin: 22.06.2023r.

Miejsce: Warszawa

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna 

Efekty uczenia –  Standardy Obsługi Klienta:

 1. Wykorzystuje komunikacje jako narzędzie budowania relacji z klientem -komunikacja werbalna i niewerbalna
 2. Definiuje bariery komunikacyjne
 3. Rozumie rolę Sprzedawcy w obsłudze Klienta
 4. Zna i wykorzystuje system LEWIATAN BUSINESS do pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 5. Zna strefy kontaktu z Klientem – sala sprzedaży, stoisko mięso-wędliny, obsługa kasy.
 6. Wie jak budować markę LEWIATAN/PHP HAMANN na lokalnym rynku
 7. Buduje wizerunek profesjonalnego sprzedawcy
 8. Zna i wykorzystuje czynniki wpływające na satysfakcję klienta
 9. Rozumie znaczenie kategorii w sklepie i ich roli we współczesnym handlu
 10. Wie w jaki sposób przygotowywać ekspozycję towarów zgodną ze standardami LEWIATAN.
 11. Jest pewny siebie, ponieważ wie jak reagować w trudnych sytuacjach z klientem na stanowisku pracy

Szukaj