System Oceny Pracowników – Doradztwo

Termin: grudzień/styczeń 2022

Cel edukacyjny:

Celem usługi doradczej jest opracowanie kompetencji oceny pracowników Społem Zakopane na wszystkich poziomach zatrudnienia w dziale sprzedaży.

Efekty uczenia się:

Uczestnik Doradztwa:

  • Stosuje i wykorzystuje w praktyce wypracowany system oceny pracowników;
  • Rozumie konieczność stosowania wypracowanych zasad oceny pracowników; 
  • Stosuje kartę oceny pracowników – jako obiektywny element oceny pracownika.

Szukaj