System zarządzania bazą towarów, cenami i promocjami – przygotowanie i wdrożenie centralnego zarządzania

Usługa doradcza dla: „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Termin: lipiec 2023r.

Miejsce: Oświęcim

Cel usługi doradczej:

Cel biznesowy:

Przygotowanie procesów centralnego zarządzania bazą towarową, cenami i promocjami. Usługa ma na celu wdrożenie w przeciągu 30 dni danych systemowych – w centrali i wszystkich placówkach podległych w tym:
– przygotowanie centralnej listy towarowej,
– zaprojektowanie systemu klasyfikacji towarów,
– uruchomienie centralnego zarządzania bazą i wdrożenie we wszystkich placówkach sieci
Społem,
Wszystkie w/w działania wpłyną na wzrost sprzedaży o 3% vs. PY. W znacznym stopniu ograniczą czas pracy kierownika sklepu przy komputerze, który można będzie przeznaczyć na zarządzanie sprzedawcami.
Ujednolicone zostaną ceny detaliczne w sklepach w jednym czasie, poprawiona zostanie komunikacja promocji – w jednym czasie we wszystkich placówkach. Uporządkowane zostaną kody towarów, nazwy towarów oraz numery PKWIU i stawki vat.

Cel edukacyjny:

Celem usługi jest poznanie i wdrożenie przez uczestników możliwości pracy systemu
KC-Menadżer/KC-Market w zakresie:
– praca z kartotekami
– poznanie procedur – tworzenie dokumentacji
– prowadzenia centralnej bazy towarowej – cechy kartoteki towarowej
– przygotowanie centralnych dokumentów służących do zarządzania sklepami
– zasady pracy z kodami – centralna weryfikacja istniejących

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Uczestnik usługi doradczej:

  • Współopracowuje i definiuje cechy kartoteki towarowej
  • Identyfikuje zasady pracy z kodami towarowymi
  • Definiuje możliwości i sposoby pracy z listą towarową
  • Organizuje (projektuje i użytkuje) system klasyfikacji towarów
  • Definiuje procedury tworzenia dokumentacji

Usługa doradcza przeprowadzona przez: Firmę BUSINESS & SPORT CONSULTING Jerzy Pohrebny

Szukaj