Świadome Zarządzanie Zespołem

Zastosowanie metod budowania i prowadzenia skutecznego zespołu oraz poprawy relacji międzyludzkich i atmosfery współpracy w środowisku pracy.