Budowanie pozytywnych doświadczeń Klientów

Celem szkolenia było rozwijanie umiejętności z zakresu diagnozowania i rozbudzania potrzeb Klientów oraz rozwijanie umiejętności pracy z ludźmi w celu podniesienia jakości obsługi Klientów.

Budowanie relacji biznesowych

Celem szkolenia było poznanie sposobów rozwijających relacje z Klientami. Poznanie różnych rodzajów zachowań asertywnych, które mogą pomagać w budowaniu relacji biznesowych oraz zdobycie umiejętności stosowania różnych komunikatów w aspekcie asertywności i reagowania na krytykę. 

Motywowanie pracowników

Celem szkolenia było: Podnoszenie samo motywacji w pracy lidera → Uczestnicy dowiedzieli się jak motywować ludzi na poszczególnych etapach ich rozwoju? → I jak stosować pozafinansowe sposoby motywacji pracowników?

Zarządzanie sobą w czasie – budowanie pozytywnych doświadczeń klientów

Celem szkolenia było: Nabycie umiejętności analizy swoich aktywności zawodowych → Umiejętność planowania zadań zgodnie z priorytetami biznesowymi → Rozwijanie umiejętności z zakresu diagnozowania i rozbudzania potrzeb Klientów → Rozwijanie umiejętności pracy z ludźmi w celu podniesienia jakości obsługi Klientów 

Pokonywanie obiekcji

Celem szkolenia było: Uświadomienie, że obiekcje to naturalny proces sprzedaży → Poznanie źródeł obiekcji i technik radzenia sobie z nimi → Zapoznanie uczestników z zasadami odmawiania → Praktyczne przećwiczenie odmawiania zgodnie z poznanymi zasadami