Zarządzanie sobą w czasie – budowanie pozytywnych doświadczeń klientów

Celem szkolenia było: Nabycie umiejętności analizy swoich aktywności zawodowych → Umiejętność planowania zadań zgodnie z priorytetami biznesowymi → Rozwijanie umiejętności z zakresu diagnozowania i rozbudzania potrzeb Klientów → Rozwijanie umiejętności pracy z ludźmi w celu podniesienia jakości obsługi Klientów