Zarządzanie przez cele

Szkolenie dla: Lewiatan Holding S.A.

Termin: grudzień 2022

Cel edukacyjny:

Wzmocnienie umiejętności wyznaczania i realizowania celów biznesowych

Efekty uczenia się:

  • Uczestnik wyciąga wnioski, aby efektywniej realizować kolejne projekty i cele.
  • Znajduje mocne i słabe strony. Działa efektywnie by utrzymać mocne strony. Wie jak zapobiegać lub poprawiać słabe strony w przyszłości.
  • Koncentruje się na kluczowym celu.
  • Angażuje zespół poprzez konsekwentne monitorowanie.
  • Kontraktuje współodpowiedzialność zespołu za realizację kluczowego celu.

Szukaj