Zarządzanie stoiskiem mięso-wędliny i owoce-warzywa – standardy obsługi klienta – doradztwo

Cel biznesowy

Celem usługi jest opracowanie STANDARDÓW NA STOISKU MIĘSO-WĘDLINY, OWOCE-WARZYWA i ZASAD MERCHANDISINGU w sklepie – które zapewnią podniesienie poziomu obsługi Klienta – co wpłynie na skuteczność oferowanych produktów i wzrost obrotów oraz podniesienie wartość średniego koszyka zakupowego o 5% do końca 2022 roku.

Cel edukacyjny

Usługa – ZARZĄDZANIE STOISKIEM MIĘSO-WĘDLINY i OWOCE-WARZYWA – STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA – doradztwo, przygotowuje uczestników do:

  • budowania efektywnych ekspozycji towaru w sklepie ogólnospożywczym,
  • stosowania standardów obsługi klienta
  • projektowania i wdrażania planogramów lady mięsnej i wędliniarskiej oraz sekcji owocowo-warzywnej
  • stosowania zasad odpowiedniej ekspozycji towarów

Efekty uczenia się

Uczestnik:

1. Stosuje zasady wynikające z opracowanych Standardów Obsługi Klientów.

2. Stosuje wypracowane zasady ekspozycji produktów w sekcji owoce-warzywa.

3. Stosuje wypracowane w trakcie doradztwa zasady ekspozycji mięsa i wędlin.

4. Obsługuje klientów według przyjętych zasad.

5. Projektuje i wdraża planogramy w sekcjach: mięso-wędliny, owoce-warzywa.

6. Rozróżnia techniki skutecznej ekspozycji towarów na półkach sklepowych.

Szukaj