Akademia Rozwoju Umiejętności – cz. 1 – Lewiatan Śląsk (online)

Cel edukacyjny:

Usługa szkoleniowa przygotowuje: 

  • do samodzielnego prowadzenia analizy swojego dnia pracy przy uwzględnieniu obowiązków i zadań, 
  • do przygotowania planu pracy z uwzględnieniem priorytetów
  • do ustalenia jasnych klarownych celów i zadań
  • do monitorowania i egzekwowania zleconych zadań

Szukaj