Projekty szkoleniowe

Przygotowywane indywidualnie, czyli „szyte na miarę”.

Program dopasowany do danej grupy

czyli do poziomu pracowników, specyfiki organizacji, instytucji.

Przygotowany na zindywidualizowanych przykładach

czyli dotyczących realnych sytuacji.

Dopasowanie metod pracy

do specyfiki grupy, instytucji.

Prowadzone przez praktyków biznesu i sportu

czyli praktyka, nie teoria.

Nasze ostatnio zrealizowane projekty KATEGORIA: BIZNES

Zarządzanie przez cele – szkolenie

Szkolenie dla: Lewiatan Holding S.A. Termin: listopad 2022 Cel edukacyjny: Wzmocnienie umiejętności wyznaczania i realizowania celów biznesowych Efekty uczenia się: Uczestnik wyciąga wnioski, aby efektywniej realizować kolejne projekty

Skuteczne negocjacje – szkolenie online

Termin: Listopad 2022 Cel biznesowy: Realizacja budżetu (sprzedaż, profit) zespołowego i indywidualnegoprzez uczestnika poprzez świadome i skuteczne negocjacje z partnerami biznesowymi. Efekty uczenia: 1. Uczestnik szkolenia wie na czym polega narzędzie SMART/OBT/BATNA oraz dopasowuje komunikację

Sprzedaż B2B z elementami negocjacji

Termin: październik 2022 r. Cel edukacyjny:  Zbudowanie świadomości etapów procesu negocjacyjnego, optymalne korzystanie z narzędzi (BATNA), stosowanie w praktyce technik i taktyk negocjacyjnych. Efekty uczenia (oczekiwane zachowania po szkoleniu): Korzysta w praktyce podczas

Funkcjonalność systemu komputerowego SIGMA GMFAK – szkolenie

Termin: 06.10.2022 Szkolenie dla Pracowników GS Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o. Cel edukacyjny: Uczestnicy szkolenia poznają funkcjonalność systemu SIGMA GMFAK Efekty uczenia się Uczestnik: 1. Rozróżnia i charakteryzuje wszystkie możliwe

Trudne sytuacje w obsłudze klienta – Reklamacje – szkolenie

Termin: 29.09.2022 Cel edukacyjny: Usługa przygotowuje uczestników do samodzielnej świadomej realizacji procesów komunikacyjnych. Uczestnicy rozwiną umiejętność prowadzenia współpracy z tak zwanym „trudnym klientem”. Dzięki osiągnięciu zakładanych efektów uczenia