Blog

System Oceny Pracowników – Doradztwo

Termin: grudzień/styczeń 2022 Cel edukacyjny: Celem usługi doradczej jest opracowanie kompetencji oceny pracowników Społem Zakopane na wszystkich poziomach zatrudnienia w dziale sprzedaży. Efekty uczenia się: Uczestnik Doradztwa: Stosuje

Struktura Organizacyjna w Społem Zakopane – Doradztwo

Termin: Grudzień 2021 Cel edukacyjny: Doradztwo umożliwi uczestnikom poznanie przykładów efektywnej budowy struktury organizacyjnej, która ściśle związana jest z realizacją procesów w firmie. Uczestnicy poznają zasady projektowania efektywnej struktury

Karta Oceny Sklepu – Doradztwo

Termin: listopad/grudzień 2021 Cel edukacyjny: Ujednolicenie parametrów oceny Sklepu, w celu bardziej efektywnego zarządzania siecią Sklepów Społem Zakopane. UCZESTNIK DORADZTWA: Organizuje, nadzoruje i kontroluje działania związane z codziennym funkcjonowaniem sklepu, według

Szukaj