Blog

Zarządzanie przez cele – szkolenie

Szkolenie dla: Lewiatan Holding S.A. Termin: listopad 2022 Cel edukacyjny: Wzmocnienie umiejętności wyznaczania i realizowania celów biznesowych Efekty uczenia się: Uczestnik wyciąga wnioski, aby efektywniej realizować kolejne projekty

Skuteczne negocjacje – szkolenie online

Termin: Listopad 2022 Cel biznesowy: Realizacja budżetu (sprzedaż, profit) zespołowego i indywidualnegoprzez uczestnika poprzez świadome i skuteczne negocjacje z partnerami biznesowymi. Efekty uczenia: 1. Uczestnik szkolenia wie na czym polega narzędzie SMART/OBT/BATNA oraz dopasowuje komunikację

Sprzedaż B2B z elementami negocjacji

Termin: październik 2022 r. Cel edukacyjny:  Zbudowanie świadomości etapów procesu negocjacyjnego, optymalne korzystanie z narzędzi (BATNA), stosowanie w praktyce technik i taktyk negocjacyjnych. Efekty uczenia (oczekiwane zachowania po szkoleniu): Korzysta w praktyce podczas

Funkcjonalność systemu komputerowego SIGMA GMFAK – szkolenie

Termin: 06.10.2022 Szkolenie dla Pracowników GS Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o. Cel edukacyjny: Uczestnicy szkolenia poznają funkcjonalność systemu SIGMA GMFAK Efekty uczenia się Uczestnik: 1. Rozróżnia i charakteryzuje wszystkie możliwe

Szukaj