O nas

Działalność Spółki rozpoczęła się grudniu w 2022 roku jako połączenie dwóch podmiotów gospodarczych tj. Business &Sport Consulting Jerzy Pohrebny oraz Agata Michalska Business Sport Consulting. Kilka lat wspólnych doświadczeń na rynku szkoleń i doradztwa, wiele wspólnie zrealizowanych projektów zaowocowało pomysłem utworzenia jednej wspólnej Firmy pod nazwą BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna, która została zarejestrowana 14.12.2022r.

Jako Firma nadal jesteśmy podmiotem gospodarczym i grupą doświadczonych zawodowo pasjonatów, którzy z zaangażowaniem funkcjonują w sferze biznesowej i sportowej dostarczając szkolenia i konsultacje w tych obszarach. Jesteśmy firmą szkoleniową, która z pasją i poświęceniem przyczynia się do rozwoju kompetencji sprzedażowych i menadżerskich pracowników wielu podmiotów gospodarczych, instytucji, klubów sportowych oraz klientów indywidualnych, przekazując wiedzę praktyczną popartą wieloletnim doświadczeniem.

Misja

Łączymy sukces
w biznesie i sporcie,
dążąc do mistrzostwa.

Wizja

Pomagamy przedsiębiorcom wydobywać potencjał pracowników i dzięki temu osiągać zaplanowane cele biznesowe.Pomagamy Klubom sportowym stawać się organizacjami biznesowymi.

Wartości

1. Mądrość - umiejętnie wykorzystujemy wiedzę
i doświadczenie
2. Etyka - działamy we właściwy sposób
3. Rozwój - ciągle się doskonalimy

Realizacja projektów

Proponowane rozwiązania dostosowane są zawsze do realiów i indywidualnych oczekiwań Klienta, po wcześniejszej analizie potrzeb każdego z nich. Nasze działania oparte są o własne sprawdzone w praktyce metody działania, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta, które w rezultacie powinny przyczynić się do realizacji celów biznesowych i sportowych. Skupiamy się na tym żeby każde szkolenie przełożyło się na właściwe efekty dla uczestników tak aby pomagało im w rozwiązywaniu bieżących problemów zawodowych i efektywnym wykorzystaniu swoich umiejętności. Najważniejszym efektem proponowanych rozwiązań jest wdrożenie zdobytych umiejętności w praktyce.

Kim jesteśmy

Jako Zespół stanowimy unikalne połączenie doświadczeń i osiągnięć w sporcie z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Takie połączenie pozwala na wykorzystanie praktycznej wiedzy biznesowej z atrybutami dobrego sportowca do osiągania założonych celów zawodowych i osobistych. Dzielimy się zdobytą przez nas wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi oraz prowadzenia klubów sportowych, efektywnej komunikacji, umiejętności menadżerskich i handlowych oraz wykorzystania potencjału osobistego. Skupiamy  wokół siebie trenerów i konsultantów z wieloletnim doświadczenie z różnych branż aby móc odpowiedzieć na potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Nasz zespół

Poznaj członków naszego zespołu oraz nasze doświadczenie!

Jerzy Pohrebny

Agata Michalska

Grażyna Jakubiec

Piotr Janczewski