BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU NASTAWIONEGO NA SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Dział Księgowości

Termin: listopad 2023r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

  • Profesjonalne budowanie silnej pozycji firmy/działu księgowości MS Services poprzez pozytywną komunikację, zaufanie wewnątrz zespołu
  • Analiza i budowanie świadomości w pełni efektywnego zespołu osób w dziale księgowości
  • Dopasowanie komunikacji i przekazu do rozmówców głównie wewnątrz firmy/zespołu
  • Poprawa pewności siebie i motywacji uczestników w trakcie rozmów wewnątrz działu/firmy, dzięki wspieraniu się wartościami oraz otwartości współpracy w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Usystematyzuje wiedzę i wymianę najlepszych praktyk z w/w zakresu szkolenia pomiędzy innymi uczestnikami oraz z pierwszej ręki od trenera/praktyka biznesu
  • Wie co robić, jaki ma wpływ i do czego dążyć – do w pełni efektywnego zespołu (4 fazy) 
  • Jest przygotowany do samodzielnej i w pełni skutecznej komunikacji z nastawieniem na różnego rodzaju sytuacje
  • Zna swoją rolę w budowaniu długotrwałych relacji wewnątrz zespołu wpływających na jakość obsługi
  • Wie, jak radzić sobie z trudnościami podczas rozmów i pracować z technikami komunikacyjnymi
  • Ma większą pewność siebie i jest zaangażowana/y do działania

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna 

Szukaj