Diagnoza Procesu Produkcyjnego cz. 2 – doradztwo dla GS Bukowina Tatrzańska

Cel biznesowy:

Analiza wydajności wybranych surowców piekarniczych stosowanych w Piekarni GS Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o. – pozwoli na przygotowanie poprawnych kalkulacji cen wybranych produktów. Działania te pozwolą zmniejszyć koszty produkcji i obniżyć ostateczną cenę detaliczną pieczywa (piekarnia stanie się bardziej konkurencyjna na lokalnym rynku). Dobrze przygotowana receptura poprawi jakość pieczywa, zwiększając sprzedaż o 10% w założeniu jednorocznym.

Efekty uczenia:

Uczestnik:

1. Rozróżnia i charakteryzuje wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji 

2. Definiuje receptury w oparciu o aktualnie wykorzystywane surowce

3. Monitoruje proces wypieku uwzględniając korekty wypracowane w trakcie doradztwa

4. Uzasadnia potrzebę zmiany, w celu poprawienia efektywności wyników finansowych piekarni

5. Prognozuje poprawę jakości na bazie dokonanych korekt receptur pieczywa

6. Przygotowuje samodzielnie według poznanych receptur – nowy asortyment (pączek, oponka)

Szukaj