Jak odnaleźć się w obecnych czasach?

Szkolenie dla: Lewiatan Żory Sp. z o.o.

Termin: październik 2023r.

Miejsce: Żory

Cele szkolenia:

  • Nauka jak odnaleźć się w obecnych czasach według wielopłaszczyznowego podejścia
  • Świadomość miejsca, w którym znajduję się oraz podejście proaktywne w codziennym życiu (motywacja – potrzeby – cele)
  • Umiejętność budowania i dopasowania odpowiedniej komunikacji i podejścia do różnych osób
  • Wiedza i praktyka nt. „dobrego życia a.d. 2023 plus” oraz wymiana dobrych praktyk

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Charakteryzuje obecny świat komunikacji i dynamikę zmian, w których „musi” się odnaleźć
  • Diagnozuje swoje podejście w kwestiach motywacyjnych
  • Definiuje najlepsze praktyki i ustala hierarchię potrzeb w obecnych czasach
  • Wykorzysta „garść inspiracji” do dalszych działań

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj