Jak przekonać samorządy do wspomagania programów prozdrowotnych?

Szkolenie dla: Powiatowa Stacja Epidemiologiczno – Sanitarna w Nowym Targu

Termin: listopad 2023r.

Miejsce: Nowy Targ

Cel szkolenia:

  • Analiza i znajdowanie rozwiązań dotyczących pozyskiwania środków finansowych dla działalności prozdrowotnej Sanepidu we współpracy z urzędami i innymi jednostkami samorządowymi

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Charakteryzuje postawy w komunikacji i ich konsekwencje 
  • Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
  • Buduje schemat rozmowy, przewiduje możliwe reakcje 

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj