Jak wykorzystać media społecznościowe w celu prowadzenia działalności informacyjnej – SANEPID

Szkolenie dla: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu

Termin: grudzień 2023r.

Miejsce: Nowy Targ

Cele szkolenia:

  • Profesjonalne budowanie autorytetu i przyjaznego „doradcy” w szerokim zakresie informacji n/t działań Sanepid 
  • Rzetelna i pozytywna komunikacja w mediach, związana z prowadzoną działalnością
  • Analiza i budowanie świadomości nt. działalności Sanepid z nastawieniem na pozytywny odbiór (lokalny PR)
  • Dopasowanie komunikacji i przekazu do odbiorców w systemie „3”

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Dopasowuje właściwą formę komunikacji przy tworzeniu postów 
  • Charakteryzuje swoje silne strony i rozumie nad czym ma pracować w zakresie komunikacji w social mediach
  • Wymienia się najlepszymi praktykami z w/w zakresu szkolenia 
  • Prezentuje większą pewność siebie i jest zaangażowany do działania od razu po szkoleniu

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj