Lewiatan Holding – AKADEMIA MENADŻERA cz.1

Szkolenia dla 2 grup przeprowadzone we Włocławku we wrześniu 2020.

Cele szkolenia:

  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – techniki i narzędzia.
  • Budowanie autorytetu lidera.
  • Doskonalenie elastyczności w dobieraniu stylu zarządzania do poziomu gotowości pracownika/współpracownika.
  • Budowanie asertywnej postawy.
  • Asertywne reagowanie w różnych sytuacjach.

Szukaj