Matematyka Handlowa – finanse dla niefinansistów

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2

Termin: listopad 2023 r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy na temat struktur warunków handlowych oraz metod ich naliczania. Wskazanie najczęstszych pułapek w kalkulacjach cenowych oraz rozliczeniach z klientami. Identyfikacja elementów wpływających na rentowność firmy na kliencie czy na produkcie. Nabycie umiejętności wyliczania marży firmy na grupie klientów czy dla działu. Rozwinięcie umiejętności „myślenia marżą” – poprzez określenie jaki wpływ na marżę firmy mają np. dodatkowy upust do ceny, dodatkowa inwestycja promocyjna czy dodatkowy termin płatności. Budowanie świadomości na czym zarabia klient w kontaktach z dostawcą. Kształtowanie świadomości znalezienia finansowych argumentów w negocjacjach z klientem. Prezentacja głównych działań matematycznych wspierających pracę handlowca.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Nadzoruje prowadzenie czytelnej polityki cenowej
  • Rozróżnia konstrukcje warunków handlowych i umów biznesowych
  • Rozróżnia różnice między zyskiem, marżą i narzutem
  • Monitoruje zasady tworzenia rabatów i bonusów
  • Oblicza średni zysk działu, czy kategorii produktów
  • Wylicza potrzebną ilość sprzedaży do osiągnięcia założonego zysku
  • Oblicza rentowność biznesu na kliencie 

Szkolenie przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj