Negocjacje biznesowe (B2B) – „Akademia Rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2

Termin: listopad 2023 r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

Poznanie i wykorzystanie nowoczesnych i skutecznych technik oraz narzędzi wspierających sprzedaż, nabycie kompetencji samodzielnego, skutecznego prowadzenia negocjacji oraz świadome stosowanie technik negocjacyjnych w codziennej pracy. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Korzysta w praktyce podczas rozmów z poznanych narzędzi (w tym OBT i BATNA) oraz dopasowuje komunikację do rozmówcy (wg. Thomasa- Kilmana)
  • Usprawnia proces rozmów biznesowych i świadomie korzysta z technik negocjacyjnych
  • Jest pewny siebie w realizacji działań negocjacyjnych w tym znając rolę impasu oraz wychodzenia z konfliktów
  • Skutecznie zamyka negocjacje maksymalizując szanse i możliwości dla firmy/działu korzystając z „argumentów siły”

Szkolenie przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj