Negocjacje w biznesie – poziom zaawansowany

Szkolenie dla: Lewiatan Holding S.A.

Termin: styczeń 2024r.

Miejsce: Włocławek

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest spowodowanie, aby każdy z uczestników świadomie i skutecznie brał udział w całym procesie negocjacyjnym. Potrafił poprzez pełną i szybką analizę (biznesu i osoby) dopasować postawę i narzędzia – a poprzez to odpowiednio zamykać poszczególne etapy procesu negocjacyjnego. Uczestnik szkolenia nabierze pewności siebie w realizacji działań negocjacyjnych i otrzyma „wachlarz” możliwości do wykorzystania, aby zakończyć negocjacje opcją „wygrany-wygrana”. Wykorzystana zostanie BATNA – w rzeczywistych biznesowych przykładach. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • efektywne korzysta (w praktyce) z poznanych narzędzi na etapie przygotowania i pracy z nimi (w tym OBT i BATNA) oraz dopasowuje komunikację do rozmówcy (wg. typologii Kolorów – Junga)
  • skuteczne zamyka negocjacje przy maksymalizacji szans i możliwości dla firmy/działu  korzystając z „argumentów siły”
  • prezentuje pewność siebie w realizacji działań negocjacyjnych w tym znając rolę impasu oraz wychodzenia z konfliktów
  • perfekcyjne usprawnia procesy rozmów biznesowych i świadome korzysta z technik negocjacyjnych

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna 

Szukaj