Referencje od firmy LAVARD

Lavard Sp. z o.o. – rekomenduje współpracę z firmą szkoleniowo-doradczą Business & Sport Consulting. Swoją opinię wydajemy na bazie wzajemnej współpracy w ramach szkoleń:

• Techniki sprzedaży i opracowywanie ofert,
• Zarządzanie sobą w czasie,
• Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta,
• Pokonywanie obiekcji,
• Motywowanie pracowników.

Realizowany w naszej firmie projekt szkoleniowy został przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Co warte podkreślenia całość została poprzedzona szczegółową analizą potrzeb, przeprowadzoną wśród zarządu jak i naszych pracowników, co znacznie wpłynęło na dopasowanie tematyki szkoleń do realiów i oczekiwań firmy.

W trakcie godzin szkoleniowych przygotowane zostały zarówno interesujące wykłady jak i ćwiczenia mocno wpływające na zaangażowanie uczestników w proces edukacji i praktyczne poznanie tematów zajęć.

Efekt szkoleń jest zauważalny w codziennych obowiązkach pracowników już po pierwszych spotkaniach i w ich pozytywnych opiniach po odbytych warsztatach. Jednocześnie przekłada się to na ich lepszą organizację pracy, efektywność i wizerunek firmy.

Wszystkie te elementy pozytywnie wpływają na dalszą współpracę z Firmą Business & Sport Consulting, dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam usługi tej firmy.

Prezes Zarządu – Marcin Gacek


Szukaj