Referencje od firmy Społem Zakopane (doradztwo)

Business Sport Consulting opinie referencje - Społem Zakopane

Kompetencja, zaangażowanie i profesjonalizm to cechy, które mogliśmy zaobserwować w kontaktach z firmą Business Sport Consulting w trakcie usługi doradczej.

Już pierwsze kontakty z firmą zapowiadały dobrą współpracę, dzięki prezentowanemu w rozmowie dużemu doświadczeniu biznesowemu, praktycznej znajomości branży – co pozwoliło na rozwinięcie współpracy zarówno w kwestii szkoleń dla pracowników jak i doradztwa.

W ramach doradztwa opracowane zostały Standardy Obsługi Klienta i Kalendarz Działań Promocyjnych oraz wdrożone zostały zasady tworzenia Programów Motywacyjnych dla Sprzedawców, co w konsekwencji pozwoliło na dokonanie korekty działań oraz ustalenie przyszłej polityki rozwoju naszej firmy.

Współpraca z Business Sport Consulting trwa nadal – duża dyscyplina, konsekwencja oraz przemyślane rozwiązania znalazły praktyczne zastosowania w rzeczywistości, co poprawiło efektywność działań naszego zespołu. Warto podkreślić dobrą komunikację we współpracy zarówno z Zarządem, jak i wszystkimi pracownikami naszej firmy. Łatwość w budowaniu relacji, bezpośredniość – to element bardzo dobrze wpływający na poznanie analizowanych zagadnień i możliwość właściwej diagnozy naszej firmy.

Te wszystkie elementy bardzo pozytywnie wpłynęły na ostateczny wynik doradztwa, co w przyszłości pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników naszej firmy Społem Zakopane Sp. z o.o.

Jesteśmy przekonani, że kolejne etapy współpracy przed nami, a wszystkim zainteresowanym z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy działania Business Sport Consulting.

mgr Józef Szwab – Prezes Zarządu


Szukaj