Referencje od firmy Społem Zakopane (szkolenie)

W imieniu Społem Zakopane Sp. z o.o. pragnę wyrazić swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą Business Sport Consulting w ramach Szkolenia dla Kierowników Sklepów „Standardy Obsługi Klientów” oraz przeprowadzenia Audytu Biznesowego naszego Przedsiębiorstwa.

Zespół Business Sport Consulting w ramach swoich działań wspiera rozwój naszych pracowników na wszystkich poziomach organizacyjnych, wykazując się przy tym dużym doświadczeniem biznesowym i wysokim profesjonalizmem w zakresie pracy z ludźmi.

Dzięki przeprowadzonej przed szkoleniem analizie potrzeb rozwojowych – przekazywana wiedza została w pełni dopasowana do potrzeb i oczekiwań naszych pracowników, co w znacznym stopniu wpłynęło na pozytywny odbiór szkolenia.

Przedstawicieli Firmy BSC – cenimy za zaangażowanie w realizację projektu szkoleniowego i audytowego, za właściwe zrozumienie i podejście do naszych potrzeb oraz za wsparcie w dalszym rozwoju naszej 80-letniej tradycji. Dokonana analiza biznesowa – pozwoliła na określenie najważniejszych priorytetów działań – wskazując kierunek, zakres i formę rozwoju – której wdrażanie rozpoczęliśmy.

Doceniając profesjonalizm firmy z przyjemnością rekomendujemy Firmę Business Sport Consulting jako rzetelnego, wiarygodnego i doświadczonego Partnera z zakresu szkoleń rozwojowych pracowników oraz struktur sprzedażowych i doradztwa finansowego.

mgr Józef Szwab – Prezes Zarządu


Szukaj