Skuteczna komunikacja i argumentacja sprzedażowa – Szkolenie

Szkolenie dla: Lewiatan Holding S.A.

Termin: październik 2022

Cel edukacyjny:

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności w rozmowach z partnerami biznesowymi oraz wewnątrz firmy i optymalnie  argumentować potrzeby lub oczekiwania firmy.

Efekty uczenia się:

  • Uczestnik dopasowuje przekaz do rozmówcy opierając się na podejściu wg. typów osobowości („kolorów”)
  • Diagnozuje potrzebne informacje poprzez techniki aktywnego słuchania i argumentuje wg struktury C-Z-K
  • Broni swoich argumentów i tłumaczy idee/pomysły korzystając w praktyce z modelu LASER
  • Działa efektywnie w trudnych sytuacjach zwracając uwagę i łącząc różnorodność interesów działu/firmy 

Szukaj