SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Dział Kadr i Płac

Termin: listopad 2023r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

  • Nauka na czym polega i jak pracować skutecznie poprzez komunikacje do rozmówcy opierając się na podejściu wg. typów osobowości („Kolorów”)
  • Świadomość kręgów wpływu oraz podejście proaktywne w codziennych obowiązkach
  • Umiejętność doprecyzowania, tłumaczenia i finalnie obrony swoich argumentów, pomysłów – korzystając w praktyce z modelu LASER/POPO
  • Wiedza i praktyka nt. efektywnego podejścia i działania w trudnych sytuacjach, zwracając uwagę i łącząc różnorodność interesów 

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Dopasowuje przekaz do rozmówcy opierając się na podejściu wg. typów osobowości („Kolorów”)
  • Broni swoich argumentów i tłumaczy idee/ pomysły korzystając w praktyce z modelu LASER
  • Działa efektywnie w trudnych sytuacjach zwracając uwagę i łącząc różnorodność interesów działu/ firmy

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna 

Szukaj