Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. 

Termin: listopad 2023 r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności menedżerów odpowiedzialnych za zespół w obszarze delegowania celów i zadań. Program ma na celu dostarczenie narzędzi i praktycznych wskazówek, które pomogą menadżerom efektywnie zarządzać zespołem.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Deleguje zadania – pojmuje korzyści wynikające z delegowania
  • Dobiera zadania do pracownika (poziomy gotowości)
  • Wykorzystuje rozmowę planującą, monitorującą i podsumowującą do podniesienia efektywności  
  • Zadaje pracownikowi właściwe pytania, aby wzmocnić zaangażowanie
  • Udziela informacji zwrotnej pracownikowi – przy użyciu modelu FUKO

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna 

Szukaj