Skuteczne negocjacje – szkolenie online

Termin: Listopad 2022

Cel biznesowy: Realizacja budżetu (sprzedaż, profit) zespołowego i indywidualnego
przez uczestnika poprzez świadome i skuteczne negocjacje z partnerami biznesowymi.

Efekty uczenia:

1. Uczestnik szkolenia wie na czym polega narzędzie SMART/OBT/BATNA oraz dopasowuje komunikację do rozmówcy.

2. Usprawnia proces rozmów biznesowych i świadomie korzysta z technik negocjacyjnych.

3. Jest pewny siebie w realizacji działań negocjacyjnych, znając rolę impasu oraz model wychodzenia z konfliktów.

4. Skutecznie zamyka negocjacje maksymalizując szanse i możliwości dla firmy/działu, korzystając z „silnych stron/argumentów siły/” oraz w trudnych sytuacjach stosując model LASER.

Szukaj