Standardy Obsługi Klienta – PRO NOVUM Sp. z o. o. – LEWIATAN – Grupa II, cz. 1

Szkolenie dla: PRO NOVUM Sp. z o.o.
Grupa II – część 1

Miejsce: Mszczonów

Termin: 10.05.2023

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Efekty uczenia – Standardy Obsługi Klienta:

  1. Zna i wykorzystuje system LEWIATAN BUSINESS do pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  2. Jest świadomy aktualnych trendów zakupowych w handlu detalicznym.
  3. Wie jak budować markę LEWIATAN/PRO NOVUM na lokalnym rynku.
  4. Buduje wizerunek profesjonalnego sprzedawcy.
  5. Zna i wykorzystuje czynniki wpływające na satysfakcję klienta.
  6. Rozumie znaczenie kategorii w sklepie i ich roli we współczesnym handlu.
  7. Wie w jaki sposób przygotowywać ekspozycję towarów zgodną ze standardami LEWIATAN.
  8. Ma świadomość standardów pracy w sklepach w obecnych czasach w odpowiednim dopasowaniu do poszczególnych działów.

Szukaj