Strategia marketingowa – tworzenie wizerunku i odbudowa marki „SPOŁEM”

Usługa doradcza dla: „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Termin: sierpień 2023r.

Miejsce: Oświęcim

Cel usługi doradczej:

Cel biznesowy:

Celem usługi jest stworzenie strategii marketingowej dla „Społem” PSS , w oparciu o budowanie wizerunku oraz zwiększenie świadomości występowania marki „Społem” w Oświęcimiu – co wpłynie na zwiększenie obrotów firmy o 15% vs PY.

Cel edukacyjny:
  • Poznanie i właściwe wykorzystanie narzędzi marketingowych służących budowaniu marki.
  • Tworzenie spójnego wizerunku firmy i umiejętność jego komunikowania za pomocą różnych kanałów marketingowych.
  • Budowanie strategii marketingowej z uwzględnieniem celów biznesowych – określenie i dobór narzędzi marketingowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Uczestnik usługi doradczej:

  • rozumie rolę i znaczenie marketing w firmie
  • stosuje zasady związane z budową strategii marketingowej
  • identyfikuje mocne i słabe strony „Społem” (SWOT) oraz możliwości ich wykorzystania w komunikacji marketingowej
  • identyfikuje grupy docelowe prowadzonych działań i dobiera kanały komunikacji z klientem
  • definiuje cele, funkcje i rodzaj promocji

Usługa doradcza przeprowadzona przez: Firmę BUSINESS & SPORT CONSULTING Jerzy Pohrebny

Szukaj