Techniki sprzedaży, diagnoza potrzeb klienta

Celem szkolenia było:

Rozwijanie umiejętności związanych z efektywną sprzedażą → Uświadomienie roli i znaczenie umiejętności sprzedawcy dla osiągania sukcesu w sprzedaży → Rozwijanie umiejętności z zakresu diagnozowania i rozbudzania potrzeb Klientów → Rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania w praktyce technik sprzedaży (język korzyści, metody argumentowania)

Techniki sprzedaży – BSC Szkolenia
Techniki sprzedaży – BSC Szkolenia
Techniki sprzedaży – BSC Szkolenia

Szukaj