Trudne sytuacje w obsłudze klienta – Reklamacje – szkolenie

Termin: 29.09.2022

Cel edukacyjny:

  • Usługa przygotowuje uczestników do samodzielnej świadomej realizacji procesów komunikacyjnych.
  • Uczestnicy rozwiną umiejętność prowadzenia współpracy z tak zwanym „trudnym klientem”.
  • Dzięki osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się uczestnicy będą przełamywać bariery relacyjne oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

  • Rozwija aspekt współpracy i budowania relacji, postaw negocjacyjnych.
  • Uczestnik w sposób komplementarny rozpoznaje złożoność sytuacji w bezpośredniej komunikacji z klientem.
  • Identyfikuje trudne sytuacje w komunikacji z klientem.
  • Rozwija kompetencje w obszarach wiedza, umiejętności i postawy, które składają się na obraz sprzedawcy.
  • Dostrzega znaczenie relacji bezpośredniej w komunikacji z klientem.
  • Dostrzega różnorodność potrzeb swoich klientów.

Szukaj