Umiejętności Sprzedaży 2.0 – „Akademia rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2

Termin: październik 2023r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia efektywnych rozmów handlowych i doprowadzenia do pozytywnych transakcji. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą główne elementy procesu sprzedaży, kreatywne techniki sprzedaży oraz sposoby radzenia sobie z obiekcjami klientów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Analizuje potrzeby klientów w oparciu o pytania trójkąta „FOU”
  • Diagnozuje potrzebne informacje poprzez techniki aktywnego słuchania i argumentuje wg. struktury C-Z-K
  • Broni swoich argumentów i tłumaczy idee/pomysły korzystając w praktyce z modelu LASER
  • Skutecznie rozwiązuje reklamacje

Szkolenie przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj