Zarządzanie priorytetami i planowanie – „Akademia Rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Sales Sp. z o.o.

Termin: wrzesień 2023r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

Usługa przygotowuje uczestników do realizowania planów, celów w działaniu organizacji, w tym wdrożenia zasad właściwego zarządzania czasem i zasad planowania oraz skutecznej oceny priorytetów i barier dotyczących działania przedsiębiorstwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Świadomie zarządza sobą w czasie – planuje działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe
  • Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne
  • Ustala priorytety wykorzystując m. in. metodę D. Eisenhowera
  • Kontroluje priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów
  • Stosuje reguły planowania czasu
  • Planuje terminy realizacji celów strategicznych i operacyjnych
  • Kontroluje czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłowa realizację celów w założonych terminach

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna 

Szukaj