Zarządzanie projektami

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. 

Termin: październik 2023r.

Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia:

  • przygotowanie pracowników przeprowadzających projekty oraz zmiany w firmie (lider projektu, grupa zadaniowa) do stosowania w praktyce wiedzy, umiejętności i zachowań podczas codziennej pracy np. od przygotowanie projektu, realizacji fazy podczas wprowadzania projektu/zmian oraz dbanie o realizację celów biznesowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Po szkoleniu uczestnik:

  • Definiuje zasady przygotowania projektu, dobiera efektywną grupę zadaniową i wyznacz warunki sukcesu
  • Logicznie analizuje i planuje wykorzystując metodologię STEPS 
  • Projektuje Analizę SWOT
  • Definiuje strategię i działania (kreatywne, innowacyjne)
  • Organizuje Board Meeting podczas realizacji projektu (dobre praktyki, pułapki)
  • Wykorzystuje 4 fazy życia zespołu projektowego wg. Tuckmana
  • Rozwiązuje napotkane problemy w cyklu KAIZEN i zgodnie z regułą PDCA

Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna

Szukaj