Techniki sprzedaży, diagnoza potrzeb klienta

Celem szkolenia było: Rozwijanie umiejętności związanych z efektywną sprzedażą → Uświadomienie roli i znaczenie umiejętności sprzedawcy dla osiągania sukcesu w sprzedaży → Rozwijanie umiejętności z zakresu diagnozowania i rozbudzania potrzeb Klientów → Rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania w praktyce technik sprzedaży (język korzyści, metody argumentowania)

Świadome Zarządzanie Zespołem

Zastosowanie metod budowania i prowadzenia skutecznego zespołu oraz poprawy relacji międzyludzkich i atmosfery współpracy w środowisku pracy.

Skuteczna rekrutacja

Zrozumienie zasad skutecznej rekrutacji, umiejętność prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i oceny zebranych informacji o kandydacie.