Zarządzanie priorytetami i planowanie – „Akademia Rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Sales Sp. z o.o. Termin: wrzesień 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Usługa przygotowuje uczestników do realizowania planów, celów w działaniu organizacji, w tym wdrożenia zasad właściwego zarządzania czasem i zasad planowania oraz skutecznej oceny priorytetów i barier dotyczących działania przedsiębiorstwa. EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Świadomie zarządza sobą w czasie – planuje działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne […]

Jak wykorzystać media społecznościowe w celu prowadzenia działalności informacyjnej – SANEPID

Szkolenie dla: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu Termin: grudzień 2023r. Miejsce: Nowy Targ Cele szkolenia: Profesjonalne budowanie autorytetu i przyjaznego „doradcy” w szerokim zakresie informacji n/t działań Sanepid  Rzetelna i pozytywna komunikacja w mediach, związana z prowadzoną działalnością Analiza i budowanie świadomości nt. działalności Sanepid z nastawieniem na pozytywny odbiór (lokalny PR) Dopasowanie komunikacji i przekazu do odbiorców w systemie „3” EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Dopasowuje właściwą formę […]

Matematyka Handlowa – finanse dla niefinansistów

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2 Termin: listopad 2023 r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy na temat struktur warunków handlowych oraz metod ich naliczania. Wskazanie najczęstszych pułapek w kalkulacjach cenowych oraz rozliczeniach z klientami. Identyfikacja elementów wpływających na rentowność firmy na kliencie czy na produkcie. Nabycie umiejętności wyliczania marży firmy na grupie klientów czy dla działu. Rozwinięcie umiejętności „myślenia marżą” – poprzez określenie jaki […]

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

Szkolenie dla: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu Termin: listopad 2023 r. Miejsce: Nowy Targ Cele szkolenia: Poznanie mechanizmów powstania stresu i różnych reakcji stresowych Poznanie modelu odporności psychicznej Wypracowanie sposobów budowania odporności psychicznej (Model 4C) Rozwinięcie wiedzy odnośnie radzenia sobie ze stresem i dbania o energię życiową EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Definiuje i stosuje techniki radzenia sobie ze stresem Szuka konstruktywnych rozwiązań […]

Jak przekonać samorządy do wspomagania programów prozdrowotnych?

Szkolenie dla: Powiatowa Stacja Epidemiologiczno – Sanitarna w Nowym Targu Termin: listopad 2023r. Miejsce: Nowy Targ Cel szkolenia: Analiza i znajdowanie rozwiązań dotyczących pozyskiwania środków finansowych dla działalności prozdrowotnej Sanepidu we współpracy z urzędami i innymi jednostkami samorządowymi EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: Charakteryzuje postawy w komunikacji i ich konsekwencje  Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej Buduje schemat rozmowy, przewiduje możliwe reakcje  Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata […]

BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU NASTAWIONEGO NA SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Dział Księgowości Termin: listopad 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Profesjonalne budowanie silnej pozycji firmy/działu księgowości MS Services poprzez pozytywną komunikację, zaufanie wewnątrz zespołu Analiza i budowanie świadomości w pełni efektywnego zespołu osób w dziale księgowości Dopasowanie komunikacji i przekazu do rozmówców głównie wewnątrz firmy/zespołu Poprawa pewności siebie i motywacji uczestników w trakcie rozmów wewnątrz działu/firmy, dzięki wspieraniu się […]

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Dział Kadr i Płac Termin: listopad 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Nauka na czym polega i jak pracować skutecznie poprzez komunikacje do rozmówcy opierając się na podejściu wg. typów osobowości („Kolorów”) Świadomość kręgów wpływu oraz podejście proaktywne w codziennych obowiązkach Umiejętność doprecyzowania, tłumaczenia i finalnie obrony swoich argumentów, pomysłów – korzystając w praktyce z modelu LASER/POPO Wiedza i praktyka nt. efektywnego podejścia i działania […]

Jak odnaleźć się w obecnych czasach?

Szkolenie dla: Lewiatan Żory Sp. z o.o. Termin: październik 2023r. Miejsce: Żory Cele szkolenia: Nauka jak odnaleźć się w obecnych czasach według wielopłaszczyznowego podejścia Świadomość miejsca, w którym znajduję się oraz podejście proaktywne w codziennym życiu (motywacja – potrzeby – cele) Umiejętność budowania i dopasowania odpowiedniej komunikacji i podejścia do różnych osób Wiedza i praktyka nt. „dobrego życia a.d. 2023 plus” oraz wymiana dobrych praktyk EFEKTY UCZENIA SIĘ:  Po szkoleniu uczestnik: […]

Standardy Obsługi Klienta – PHP Hamann Andrzej Walewski – LEWIATAN

Business Sport Consulting opinie referencje - Lewiatan

Szkolenie dla: „PHP HAMANN” Andrzej Walewski – LEWIATAN Termin: 22.06.2023r. Miejsce: Warszawa Szkolenia przeprowadzone przez: Firmę BUSINESS SPORT CONSULTING Agata Michalska, Jerzy Pohrebny Spółka Cywilna  Efekty uczenia –  Standardy Obsługi Klienta: Wykorzystuje komunikacje jako narzędzie budowania relacji z klientem -komunikacja werbalna i niewerbalna Definiuje bariery komunikacyjne Rozumie rolę Sprzedawcy w obsłudze Klienta Zna i wykorzystuje system LEWIATAN BUSINESS do pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia […]

Skuteczna komunikacja – „Akademia Rozwoju – efektywna organizacja”

Szkolenie dla: MS Services Sp. z o.o. – Gr. 1 i Gr. 2 Termin: wrzesień 2023r. Miejsce: Warszawa Cel szkolenia: Jak skutecznie pracować wykorzystując zdolności komunikacyjne – opierając się na podejściu wg typów osobowości „Kolorów” Diagnozowanie potrzebnych informacji poprzez zastosowanie technik aktywnego słuchania i skuteczną argumentację z nastawieniem na indywidualne korzyści Umiejętność obrony swoich argumentów i tłumaczenie  idei/pomysłów – korzystając w praktyce z modelu LASER Efektywne podejście i działanie w trudnych sytuacjach, zwracając […]